Radobyčice - Břízová
Lokalita ”Ke Střílně”, Zruč - Senec
  • nízká energetická náročnost
  • soukromé zóny na pozemcích
  • jižní a západní orientace
  • využívání dešťových vod
  • venkovní park. stání na pozemku
  • jednotné architektonické řešení

Celkový nadhled

Lokalita ”Ke Střílně”, Zruč - Senec
Lokalita ”Ke Střílně”, Zruč - Senec

Lokalita - Zruč - Senec

Firma IKO stavby s.r.o. připravila v rámci své developerské činnosti výstavbu další obytné lokality, a to „Ke Střílně, Zruč Senec“.Obec Zruč – Senec se nachází v okrese Plzeň-sever, 7 km severovýchodně od Plzně. Lokalitu samotnou najdete na jihozápadním okraji obce. Z hlediska rodinného bydlení se jedná o jednu z nejžádanějších lokalit v širším okolí města Plzně. Pro pěší a dopravní přístup do lokality slouží napojení z Plzeňské ulice a ulice Ke Střílně. Komunikačně je lokalita řešena jako neprůjezdná obytná zóna. Součástí je obratiště pro umožnění otáčení vozidel.

Lokalita „Ke Střílně“

V lokalitě vznikne celkem 16 pozemků o výměrách 448 m² – 629 m² určených pro výstavbu samostatných rodinných domů a připojených na kompletní technickou a dopravní infrastrukturu.

Samostatné rodinné domy

Rodinné domy o 1 bytové jednotce jsou navržené s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Jsou nepodsklepené s užitnou plochou 140,8 m². Součástí terénních úprav na pozemku je též terasa, parkovací stání pro OA a ostatní pochozí plochy.

Vybudování infrastruktury

V rámci celé lokality bude vybudována kompletní technická a dopravní infrastruktura, která zahrnuje komunikaci včetně parkovacích stání a obratiště, chodníky, veřejné osvětlení a související terénní a sadové úpravy.

 

Současně bude vybudována v rámci této technické infrastruktury též splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, nové rozvody el. energie vč. nové trafostanice a sdělovací rozvody firmy Cetin.

Zruč - Senec

Historie

Obec Zruč-Senec se nachází v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji, sedm kilometrů severovýchodně od Plzně. Žije v ní přibližně 3 500 obyvatel. První písemná zmínka o obci Zruč pochází z roku 1252. První zmínka o Senci je z roku 1295. V červenci roku 1991 se změnil název obce Zruč na Zruč-Senec. Senec je jižní část obce Zruč-Senec v okrese Plzeň-sever. Je zde evidováno 606 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 1 338 obyvatel. Senec leží v katastrálním území Senec u Plzně o rozloze 4,17 k m².

Doprava

Obec leží na silnici 231/II a 180/II. Je propojena pravidelnými autobusovými spoji s městem Plzeň. Nejbližší železniční zastávkou je Plzeň- Orlík (dříve Třemošná- zastávka).

Služby a obchody

Ve druhé polovině 20. století došlo k podstatnému rozšíření služeb a vzniku nových podniků. V padesátých letech byl založen Okresní stavební podnik Plzeň-sever se střediskem ve Zruči. V roce 1952 bylo založeno JZD a vybudováno fotbalové hřiště. V roce 1956 bylo otevřeno zdravotní středisko a poštovní úřad. Nová požární zbrojnice začala sloužit v roce 1960, s přístavbou MNV bylo započato v roce 1971. Nová samoobsluha zahájila provoz v roce 1975 a nová tělocvična v roce 1977. Mateřská škola byla otevřena v roce 1981 a roku 1983 pak prodejna textilu. V letech 1984-1990 byla vybudována čistička odpadních vod.

 

V současné době mohou obyvatelé Sence využívat k nákupům prodejnu COOP u radnice v centru obce, naproti kterému se nachází kavárna s cukrárnou. V ulici U Pomníku mohou navštívit prodejnu Můj obchod - Potraviny v Senci, který kromě potravin prodává i oblečení, a též cukrárnu U Samků. Dále je k dispozici autobazar na křížení silnic 180 a 231 a domácí potřeby Horák v Senci.

Ke Střílně, Zruč – Senec

16 Rodinných domů

Galerie

Vizualizace lokality

Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Pohled na celou lokalitu
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ
Zruč - Senec - lokalita KE STŘÍLNĚ